Virtuele ronde tafel met tien directeuren

Volgens McKinsey heeft Covid-19 de digitale transformatie met jaren versneld, wat doet dit voor nonprofit organisaties?

De coronacrisis zorgt voor een versnelling van de digitale transformatie, ook voor non-profit-organisaties. Het openbare leven ligt grotendeels plat, internationaal vliegverkeer is vrijwel gestopt, en deur-tot-deur-campagnes kunnen niet doorgaan. We werken veel meer thuis, overleggen op een andere manier en er ontstaan nieuwe fondsenwervende initiatieven. Dit trekt een enorme wissel op het beleid en het besturen van non-profit-organisaties. Hoe gaan we ermee om?

Op 13 april organiseerde ik samen met Ruud Kraan een ronde tafel gesprek met directeuren van non profit organisaties met het thema: ‘Nonprofits over corona en digitale transformatie’. We maakten een lijstje met wie we graag aan tafel uitnodigen. Tot onze grote verrassing kwam 80% opdagen! Door corona moesten we dit virtueel doen, het werd een Zoom meeting met tien directeuren, 8 heren en 2 dames. Ruud en ik hadden Rutger Bartelsman eveneens uitgenodigd, Rutger is veranderkundige, ik ken hem en zijn reputatie via mijn netwerk. We organiseerden deze virtuele event in samenwerking met Jeroen Houwen, vanuit de studio van Gopublic in Amsterdam.

Volgens McKinsey heeft Covid-19 de digitale transformatie met jaren versneld

Het werd een zeer boeiend gesprek! Ruud en ik hadden afgesproken dat we vooral zouden luisteren, ik had een aantal prikkelende stellingen voorbereid, maar hoefde als gespreksleider nauwelijks te interveniëren, het gesprek was zeer geanimeerd en boeiend!

Fascinerend vond ik dat op dit niveau er nauwelijks werd gesproken over (complexe) ICT innovatie, het ging bij deze dames en heren vooral om de mens-kant van de organisatie: hoe houd je iedereen aan boord in deze merkwaardige tijd van lockdown en virtuele meetings? Wat doen we met onze huisvesting – ook na de coronacrisis – moeten we wel zo vaak op kantoor komen? Hoe zorg ik ervoor dat we de fijne nuances van het intermenselijke contact niet kwijtraken of zelf terugvinden? Medewerkers zijn zo verschillend, wat doet de lockdown met introverte medewerkers, en wat met de extraverten? 

Naast de dilemma’s rondom de werkzaamheden in Nederland werd ook pijnlijk duidelijk dat we in een vervlochten wereld leven waarin de voorzieningen, zoals die hier zo goed geregeld zijn, niet vanzelfsprekend voor iedereen zijn. Want hoe houd ik contact met medewerkers in het veld in landen waar vaccinaties nog lang niet op niveau zijn en waar “waar de digitale infrastructuur een andere is dan onze westerse connectivity?” De coronacrisis dwingt ons om te innoveren. We werken nu veel meer en hechter met de medewerkers uit de lokale bevolking, noodgedwongen, maar dat blijkt juist een zegen!

Ik vond het machtig mooi om met deze bestuurders aan tafel te kunnen zitten en kreeg ook van hen een hoge waardering voor dit initiatief. We denken er sterk over om dit vaker te doen, en dan in te zoomen op de thema’s die ter tafel kwamen, zoals:

  • Hoe geef je leiding aan hele verschillende mensen met andere thuissituaties in deze tijd, inzake thuiswerken, teambuilding, verbinding houden en situationele maatregelen per medewerker?
  • De organisatiekant: huisvesting, online versus fysieke meetings. communicatie. Fondsenwerving en digitale transformatie. Projecten, verbinding houden met het werkveld, met alle bijbehorende uitdagingen. 
  • Samenwerkingsverbanden: Relaties en allianties. Zingeving. inspireren, eenzaamheid, missiegedreven zijn. Innovatie, nieuwe business modellen door (noodgedwongen) digitale transformatie en digitale security, hoe beveilig je gevoelige gegevens voor bijvoorbeeld geheime diensten van bepaalde landen?

Als vervolg willen meerdere gerichte sessies gaan organiseren in een iets kleinere bezetting, waarbij we mikken op acht personen per rondetafel.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close