Wat is Whiteflag?

Whiteflag: het hijsen van de witte vlag in de digitale wereld

Whiteflag is een internationaal neutraal en toegankelijk middel voor digitale communicatie. Het biedt in conflictgebieden een oplossing voor de huidige technische beperkingen bij het delen van informatie. Zo maakt Whiteflag een veilige uitvoering van humanitaire hulpverlening voor de meest kwetsbare mensen mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat Whiteflag een potentiële ‘gamechanger’ is.  

Witte vlag 

De ‘white flag’ (witte vlag) is het internationaal erkende, beschermende teken van wapenstilstand of staakt-het-vuren. Met het Whiteflag-communicatieprotocol is ook in de digitale wereld het hijsen van de witte vlag mogelijk. Het protocol is gebaseerd op het Internationaal Humanitair Recht (oorlogsrecht) en beschrijft vooraf gedefinieerde berichten en de bijbehorende betekenissen. Deze berichten verwijzen naar de locatie van beschermde gebouwen, zoals ziekenhuizen of humanitaire konvooien. Berichten worden beveiligd uitgewisseld via een openbaar blockchain-netwerk.

Voorbeelden van Whiteflag-gebruik

Whiteflag stelt entiteiten die onder het humanitair beschermingsrecht vallen in staat zich in realtime bekend te maken om nevenschade en slachtoffers in conflictgebieden te voorkomen. 

 • Een hulporganisatie gebruikt Whiteflag om de huidige locatie van een hulpkonvooi door te geven.
 • Een strijdende partij, aangesloten bij Whiteflag, deelt de exacte locatie van een ziekenhuis.
 • Whiteflag maakt het mogelijk om realtime waardevolle informatie vrij te geven, zoals noodsituaties en gevarengebieden.

Binnen het Whiteflag-protocol worden specifieke berichten gebruikt om ​​objecten en locaties aan te duiden die beschermd zijn onder oorlogsrecht. Het markeren van objecten en locaties moet voorkomen dat bijvoorbeeld hulpverleners en hun vervoersmiddelen per ongeluk worden aangevallen. Iedere bij Whiteflag aangesloten partij, ongeacht de achtergrond, kan op veilige wijze relevante informatie vrijgeven aan specifieke partijen.

Waarom Whiteflag?

Gewapende conflicten worden steeds complexer vanwege het grote aantal betrokken partijen zonder duidelijk afgebakende slagvelden. Bestaande communicatiemiddelen, zoals telefoon, email, whatsapp of social media, bieden te beperkte functionaliteiten. Whiteflag kan worden toegevoegd aan de bestaande communicatiemiddelen, dus ze niet vervangen (net zoals e-mail de telefoon niet heeft vervangen). Dit zal bijdragen aan helderder en meer transparante communicatie, gericht op het verdedigen van kwetsbare groepen zoals kinderen en hulpverleners.

De clou zit in de blockchain-technologie waar Whiteflag gebruik van maakt, evenals de blockchain-principes zoals neutraliteit, transparantie, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Dit biedt een oplossing voor de tekortkomingen van bestaande communicatieplatforms.

 • Blockchain legt de geschiedenis van gebeurtenissen permanent vast.
 • Blockchain levert onomstotelijk bewijs en zorgt voor transparantie.
 • Blockchain voorkomt dat er informatie wordt onthuld over de beoogde ontvanger en, afhankelijk van de authenticatiemethode, over de afzender.

Hoewel er veel protocollen zijn voor digitale communicatie, hebben deze allemaal beperkingen in vergelijking met Whiteflag. Dit overzicht laat de unieke technische kenmerken en voordelen zien van Whiteflag vergeleken met andere communicatieprotocollen die momenteel door humanitaire hulporganisaties worden gebruikt.

Verwachte resultaten op lange termijn

Whiteflag mag gezien worden als een potentiële ‘gamechanger’ in conflict- en oorlogsgebieden. Het protocol biedt een schaalbare oplossing voor diverse issues.

 1. Verbeterde communicatie om humanitaire doelen onder internationaal humanitair recht in conflictgebieden te beschermen. 
 2. Preventie tegen ongelukken waarbij onbedoelde doden en gewonden vallen en de vitale infrastructuur beschadigd wordt. 
 3. Verbeterde coördinatie tussen hulpverleners in conflictgebieden, meer situationeel bewustzijn en een betere samenwerking.
 4. Ontmoediging van de schendingen van mensenrechten in conflictgebieden door transparantie in communicatie, waardoor overtreders verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun daden.
 5. Minder aanvallen op burgerdoelen en humanitaire hulporganisaties.
Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close